Logotyp

Verktyg

Navigering

Fjugesta

I Fjugesta finns fem förskolor, som är centralt belägna i samhället vilket innebär att pedagogerna känner varandra och vid behov kan hjälpas åt.

  • Storken - en avdelning
  • Skattkistan - två avdelningar
  • Tulpanen - två avdelningar
  • Tummeliten - tre avdelningar
  • Växthuset Berga - tre avdelningar

På förskolorna finns en Lokal arbetsplan (se respektive förskola) med mål tagna från Förskolans läroplan (Lpfö 98).

Måluppfyllelsen utvärderas av samtlig personal varje termin för att arbetas vidare med eller så sätts nya mål upp.

Utvärderingen utmynnar i en årlig Kvalitetsredovisning (se respektive förskola).

Alla förskolor har en Likabehandlingsplan som pedagogerna är väl förtrogna med.

 

Sidan uppdaterad 2010-01-31 Skicka kommentar

Kontaktinformation

  • Kultur- och bildningsförvaltningen Tel 0585-487 00 Fax 0585-487 59